Заједничка радна група за програмирање (Join Working Group – JWG)

Од заједничког секретаријата ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, добили смо позив за „online“ састанак Заједничке радне групе за програмирање на територији обухваћеној ИНТЕРРЕГ ИПА програма Бугарска – Србија за период 2021 – 2027. Тема састанка је била усвајање документа под називом Интервентна логика. Ради се о документу у коме је представљен концепт за избор циљева политика за будући програм прекограничне сарадње.

Министарство за европске интеграције, сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима и организацијама на локалном и регионалном нивоу нас је позвала да узмемо учешће у расправи.

Милош Ћирић начелник Јабланичког управног округа је као члан присуствовао веб састанку.