Обавештење привредним субјектима

Министарство привреде обавестило је привредне субјекте да су дужно да сваком запосленом лицу које радне задатке обавља у периоду од 17 до 05 часова, а за које је добијена сагласност да је изузето од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије, издају одговарајућу потврду.

Потврде морају бити на јединственом – типском обрасцу и у другој форми неће бити узимане у обзир приликом провере на терену.

Цело обавештење Министарства потражите на Инфо сервису за привреду Covid-19 na sajtu PKS https://pks.rs/vesti/obavestenje-privrednim-subjektima-2485