Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Данас је у сали Јабланичког управног округа у Лесковцу, одржан састанак Окружног штаба за ванредне ситуације за Јабланички управни округ, са следећим дневним редом:

-разматрање Предлога госишњег извештаја о раду ОШВС, разматрање и усвајање информације о активностима на зимском одржавању магистралних, локалних и некатегорисаних путних праваца, информације о извршеним превентивним и оперативним мерама заштите од поплава, информације о степену израђености Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, разматрање и усвајање извештаја и анализе у раду штабова за ВС, Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара и Информаицје о стању, капацитетима и могућностима ЗЗЈЗ Лесковац, Опште болнице Лесковац и Дома здравља Лесковац за деловање у ванредним ситуацијама, а све то на територији Јабланичког округа.