Светски дан слободе говора

“Свако има право на слободу мишљења и изражавања. Ово право укључује слободу задржавања мишљења без спољњих притисака на слободу тражења, примања и ширења информација и идеја, путем било којег медија и без обзира на границе“, члан 19, Универзална декларације о људским правима.

Сваке године, 3. маја људи широм свијета прославлају Дан слободе медија како би подигли свест о основним принципима слободе медија и одали пошту онима који су умрли или су кажњени за свој искрен и пожртвован рад.