Једнократна помоћ у износу од 4000 динара корисницима РФ ПИО!

Пензије и друга права из пензијског и инвалидског осигурања биће исплаћивана једном месечно, а корисници пензија, корисници привремене накнаде и инвалидна деца добиће једнократну помоћ у износу од 4.000 динара, усвојено је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на седници Владе Републике Србије.
Исплата пензије и других права одједном за цео месец почеће од исплате за месец март 2020. године.

Детаљније на следећем линку:
https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/korisnicima-rf-pio-jednokratna-pomoc-4000-dinara