05. март Светски дан енергетске ефикасности

Светски дан енергетске ефикасности обележава се 05. марта, у част првог састанка светских стручњака, на тему енергетске ефикасности, одржаног на овај дан 1998. у Велсу, у Аустрији.

Шта је енергетска ефикасност?

Свакога дана људи употребљавају енергију у најразличитије сврхе: за грејање, хлађење, осветљење, производњу, забаву итд. Начини на који се енергија користи битно утиче на нашу околину и живот, стога је веома важно не само да ли штедимо енергију, већ и да ли је користимо на најефикаснији начин.

Важно је направити разлику између два појма, која се у последње време све више употребљавају, а то су управо уштеда енергије, и енергетска ефикасност.

Уштеда енергије подразумева све оно што предузимамо да не бисмо расипали енергију – то су једноставни кораци који сви могу да усвоје као начин понашања, од гашења светла након изласка из просторије до рециклирања пластичне или алуминијумске амбалаже.

Енергетска ефикасност је појам који се односи на употребу технологије за чији рад је потребно мање енергије – као добар пример могу да послуже штедљиве лед сијалице које троше мање енергије уместо класичних сијалица при том дајући исту количину светлости.

Све већи број градова у свету снабдева се енергијом из обновљивих извора

У односу на 2015. број градова који се снабдевају енергијом из обновљивих извора се више него удвостручио, ослањајући се већински на чисту енергију, уместо на фосилна горива, неки од њих су Осло, Најроби, Бразилија итд. Чистом енергијом тренутно се снабдева 43 града на светском нивоу, од чега се чак 30 градова налази у Латинској Америци, где је распрострањена хидроенергија. Што се тиче Европе, Рејкјавик, главни град Исланда, електричну енергију црпи из хидро и геотермалних електрана, а до 2040, у плану је и ослобођење свих аутомобила и јавног превоза од употребе фосилних горива.

Које активности можемо предузети?

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енерегетске ефикасности су:

1. Замена необновљивих енергената обновљивим,

2. Замене енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим,

3. Изолација простора који се греје или хлади,

4. Замена дотрајале или неефикасне столарије просторија које се греју или хладе,

5. Уградња мерних и регулационих уређаја,

6. Замена или уградња ефикасних система за грејање, климатизацију или вентилацију.