OBAVEŠTENjE O SUZBIJANjU LARVI KOMARACA NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Preduzeće SANIT M&M iz Niša obaviće PRVI larvocidni tretman komaraca u periodu od 04.06.-07.06.2021.godine, na teritoriji Jablaničkog okruga.

Hemijski tretman larvi komaraca će se vršiti u potencijalnim staništima lavri komaraca poput bara, kanala, priobalja reka, potoka i dr.

Tretman će se vršiti preparatom“LARVOSTOP PIROPROX 0,5ZG“ uz napomenu da tretman nije opasan za pčele.

Kabinet načelnika Jablaničkog upravnog okruga