Saopštenje povodom obilaska državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Lakićevića, i Nenada Ivaniševića, savetnika potpredsednice Vlade, tri romska naselja u Leskovcu čiji su stanovnici prethodnih dana bili meta napada huligana

Republika Srbija
POTPREDSEDNICA VLADE
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTUPE

Datum: 13. 5. 2019.
Beograd

SAOPŠTENjE ZA MEDIJE
Lakićević i Ivanišević obišli stanovnike romskih naselja u Leskovcu

Državni  sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Lakićević, i savetnik potpredsednice Vlade, Nenad Ivanišević, obišli su danas tri romska naselja u Leskovcu čiji su stanovnici prethodnih dana bili meta napada huligana.

“Srbija je država svih njenih građana i građanki, u kojoj svaka nacionalna manjina, uključujući i Rome, treba da ima mogućnost da napreduje i da se razvija i da se njeni članovi osećaju sigurno i bezbedno. Bilo kakva mržnja i nasilje prema Romima u Srbiji nedopustivi su, i očekujemo da se nasilnici koji su napali Rome u Leskovcu u najkraćem roku pronađu i kazne”, poručio je Ivanišević, koji je zajedno sa Lakićevićem obišao stanovnike naselja Podvorce, Sat mahala i Slavko Zlatanović u Leskovcu i razgovarao sa porodicama napadnutih Roma.

Ivanišević je istakao da Vlada Srbije i Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, na čelu sa potpredsednicom Vlade, prof. dr Zoranom Mihajlović, ulažu napore da svim građanima omoguće bolje uslove za život i ravnopravno učešće Roma u društvu.

,,Došli smo danas ovde da pružimo podršku stanovnicima ovih naselja, i ne samo ovih. Svakodnevno smo na terenu da razgovaramo o svim problemima i pozivamo ih da se aktivno uključe u sve programe pomoći koje nudi Vlada Srbije. Ova Vlada stvara uslove da sva deca idu u školu, i to je naš zadatak”, istakao je Ivanišević.

Lakićević je rekao da Ministarstvo ulaže napore da stambeno zbrine pripadnike romske nacionalnosti i da kroz budžet i IPA sredstva može da se pomogne i ovim naseljima. ,,Ulica koju smo danas posetili biće uvršćena kao jedan od projekata koji će se finansirati iz programa koje realizujemo. Do sada je pomognuto 13 romskih naselja u 13 opština, zbrinuto 600 pripadnika romske nacionalnosti i izgrađeno 160 stanova sa pripadujućom infrastrukturom”, rekao je Lakićević.

KABINET POTPREDSEDNICE VLADE

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
PRES SLUŽBA