Контакт

НАЧЕЛНИК ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Милош Ћирић

СТРУЧНА СЛУЖБА ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ШЕФ ОДСЕКА ЈОВИЦА НИКОЛИЋ телефон 016/231-042
Возач Дејан Јовановић
Тех. Секретар Биљана Виденовић телефон 016/244-312 016/244-051
Маил: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs
Дактилограф: Драгиња Цветковић
Писарница:
Драгана Стевановић
Драгана Костић телефон 016/243-347

РАЧУНОВОДСТВО
Референт за фин.мат. послове Ивана Петровић телефон 016/233-812

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
Јасмина Станојевић шеф одсека
Татјана Живковић
Лела Сарић
Мирослав Стаменковић
Марија Јовановић
телефон 016/213-373

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА
Јелена Стевановић

ИНСПЕКЦИЈА РАДА
Милица Љујић начелник оделења
Марина Злопорубовић
Милан Јовић
Владица Новковић
Владета Здравковић
Татјана Цветковић
Саша Пешић
телефон 016/214-181

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
Бобан Поповић шеф одсека
Снежана Ђорић
Мића Ђорђевић
Момчило Цветковић
Милан Величковић
Драгана Ђорђевић
Владимир Богдановић
Срђан Шуђулић
телефон 016/244-528

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Драган Стаменковић готових пољ.производа – координатор
Наташа Јанцић алкохолна и безалкохолна пића
Весна Шалингер фитосанитарни
Јовица Милић сточар
Срђан Николић инспектор за земљиште
телефон 016/244814

ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Славољуб Николић
телефон 016/244-528

ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
Предраг Стојковић

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Новица Антић
Бранислав Петковић

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Јулија Ђорђевић – саветник
телефон 016/244-125

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Душан Стојановић начелник оделења телефон 016/241-159
Зарије Новковић
Слађана Миленковић
Предраг Станковић
Братислав Златковић шеф одељења
Гордана Вукашин
Моша Стошић
Биљана Станковић
Бранислав Антић
Драган Илић
Данијела Ђорђевић
телефон 016/242-524

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Душан Младеновић шеф одсека
телефон 016/244-528

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА
Дејан Митић
телефон 016/214-006

КОМУНАЛНА РЕПУБЛИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Верица Стефановић

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Даниела Митић
телефон 016/243-236, 016/212-464

ЗВАНИЧНИ маил: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs

Општине – званични е-маил
ЛЕСКОВАЦ kabinet@gradleskovac.org
ЛЕБАНЕ kabinet@lebane.org.rs
БОЈНИК predsednik@bojnik.org.rs
ВЛАСОТИНЦЕ predsednik@vlasotince.org.rs
ЦРНА ТРАВА lela.stefanovic@opstinacrnatrava.org.rs
МЕДВЕЂА kabinet.predsednika@medvedja.ls.gov.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
др Горан Цветановић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Иван Богдановић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Ненад Ненадовић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Братислав Петровић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Славољуб Благојевић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Драган Кулић
телефон: 016/891-138, 016/891-153