Контакт

НАЧЕЛНИК ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Милош Ћирић

СТРУЧНА СЛУЖБА ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ШЕФ ОДСЕКА ЈОВИЦА НИКОЛИЋ телефон 016/231-042
Возач Дејан Ћућић
Тех. Секретар Биљана Виденовић телефон 016/244-312 016/244-051
Mail: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs
Дактилограф: Драгиња Цветковић
Писарница:
Драгана Стевановић
Драгана Костић телефон 016/243-347

РАЧУНОВОДСТВО
Референт за фин.мат. послове Ивана Петровић телефон 016/233-812

САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
Јасмина Станојевић шеф одсека
Татјана Живковић
Светлана Коцић
Лела Сарић
Мирослав Стаменковић
телефон 016/213-373

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА
Здравко Митић
телефон 016/245-018

ИНСПЕКЦИЈА РАДА
Светлана Марјановић начелник оделења
Радивоје Јовановић
Марина Злопорубовић
Милан Јовић
Никола Валчић
Татјана Цветковић
Саша Пешић
телефон 016/214-181

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
Бобан Поповић шеф одсека
Љубиша Ђорђевић
Снежана Ђорић
Мића Ђорђевић
Момчило Цветковић
Милан Величковић
Драгана Ђорђевић
Владимир Богдановић
Срђан Шуђулић
телефон 016/244-528

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Драган Стаменковић готових пољ.производа – координатор
Наташа Јанцић алкохолна и безалкохолна пића
Весна Шалингер фитосанитарни
Јовица Милић сточар
Срђан Николић инспектор за земљиште
Славиша Марчић сточар
телефон 016/244814

ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Славољуб Николић
телефон 016/244-528

ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА
Властимир Стојановић

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Новица Антић
Бранислав Петковић

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Јулија Ђорђевић – саветник
телефон 016/244-125

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Душан Стојановић начелник оделења телефон 016/241-159
Зарије Новковић
Слађана Миленковић
Предраг Станковић
Радивоје Цветковић
Братислав Златковић
Гордана Вукашин
Моша Стошић
Биљана Станковић
Бранислав Антић
Драган Илић
Данијела Ђорђевић
телефон 016/242-524

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Душан Младеновић шеф одсека
телефон 016/244-528

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА
Дејан Митић
телефон 016/214-006

КОМУНАЛНА РЕПУБЛИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Верица Стефановић
Тројан Стојановић

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
Драган Митровић
телефон 016/243-236, 016/212-464

ЗВАНИЧНИ mail: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs

Општине – званични e-mail
ЛЕСКОВАЦ  kabinet@gradleskovac.org
ЛЕБАНЕ  kabinet@lebane.org.rs
БОЈНИК  predsednik@bojnik.org.rs
ВЛАСОТИНЦЕ  predsednik@vlasotince.org.rs
ЦРНА ТРАВА  lela.stefanovic@opstinacrnatrava.org.rs
МЕДВЕЂА  kabinet@medvedja.org.rspredsednik@medvedja.org.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Горан Цветановић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Др Горан Јањић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Иван Стојановић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Мирослав Љубеновић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
Славољуб Благојевић

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
Драгиша Петровић