Kontakt

NAČELNIK JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA
Miloš Ćirić

STRUČNA SLUŽBA JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA
ŠEF ODSEKA JOVICA NIKOLIĆ telefon 016/231-042
Vozač Dejan Ćućić
Teh. Sekretar Biljana Videnović telefon 016/244-312 016/244-051
Mail: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs
Daktilograf: Draginja Cvetković
Pisarnica:
Dragana Stevanović
Dragana Kostić telefon 016/243-347

RAČUNOVODSTVO
Referent za fin.mat. poslove Ivana Petrović telefon 016/233-812

SANITARNA INSPEKCIJA
Jasmina Stanojević šef odseka
Tatjana Živković
Svetlana Kocić
Lela Sarić
Miroslav Stamenković
telefon 016/213-373

ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA
Zdravko Mitić
telefon 016/245-018

INSPEKCIJA RADA
Svetlana Marjanović načelnik odelenja
Radivoje Jovanović
Marina Zloporubović
Milan Jović
Nikola Valčić
Tatjana Cvetković
Saša Pešić
telefon 016/214-181

VETERINARSKA INSPEKCIJA
Boban Popović šef odseka
Ljubiša Đorđević
Snežana Đorić
Mića Đorđević
Momčilo Cvetković
Milan Veličković
Dragana Đorđević
Vladimir Bogdanović
Srđan Šuđulić
telefon 016/244-528

POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA
Dragan Stamenković gotovih polj.proizvoda – koordinator
Nataša Jancić alkoholna i bezalkoholna pića
Vesna Šalinger fitosanitarni
Jovica Milić stočar
Srđan Nikolić inspektor za zemljište
Slaviša Marčić stočar
telefon 016/244814

VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA
Slavoljub Nikolić
telefon 016/244-528

ŠUMARSKA INSPEKCIJA
Vlastimir Stojanović

SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA
Novica Antić
Branislav Petković

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Julija Đorđević – savetnik
telefon 016/244-125

TRŽIŠNA INSPEKCIJA
Dušan Stojanović načelnik odelenja telefon 016/241-159
Zarije Novković
Slađana Milenković
Predrag Stanković
Radivoje Cvetković
Bratislav Zlatković
Gordana Vukašin
Moša Stošić
Biljana Stanković
Branislav Antić
Dragan Ilić
Danijela Đorđević
telefon 016/242-524

TURISTIČKA INSPEKCIJA
Dušan Mladenović šef odseka
telefon 016/244-528

EKOLOŠKA INSPEKCIJA
Dejan Mitić
telefon 016/214-006

KOMUNALNA REPUBLIČKA INSPEKCIJA
Verica Stefanović
Trojan Stojanović

PROSVETNA INSPEKCIJA
Dragan Mitrović
telefon 016/243-236, 016/212-464

ZVANIČNI mail: kontakt@jablanicki.okrug.gov.rs

Opštine – zvanični e-mail
LESKOVAC kabinet@gradleskovac.org
LEBANE kabinet@lebane.org.rs
BOJNIK predsednik@bojnik.org.rs
VLASOTINCE predsednik@vlasotince.org.rs
CRNA TRAVA lela.stefanovic@opstinacrnatrava.org.rs
MEDVEĐA kabinet@medvedja.org.rs, predsednik@medvedja.org.rs

GRADONAČELNIK GRADA LESKOVCA
Goran Cvetanović

PREDSEDNIK OPŠTINE LEBANE
Dr Goran Janjić

PREDSEDNIK OPŠTINE BOJNIK
Ivan Stojanović

PREDSEDNIK OPŠTINE VLASOTINCE
Miroslav Ljubenović

PREDSEDNIK OPŠTINE CRNA TRAVA
Slavoljub Blagojević

PREDSEDNIK OPŠTINE MEDVEĐA
Dragiša Petrović