Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Због великог броја пожара на отвореном простору
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
на седници одржаној 26.03.2019. године усвојио је Оперативни план
спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном
простору и шумских пожара на подручју Јабланичког управног округа
за 2019. годину.
Оперативним планом предвиђено је укључивање свих државних
органа и служби на спровођењу превентивне заштите, спречавању
настанка пожара, забрани спаљивања остатака стрних усева, смећа и
биљних остатака на отвореном простору као и кажњавању лица која
не поштују законом предвиђене мере и врше спаљивање.
У ту сврху припремљен је пропагандни материјал  плакати који ће се
поставити на јавним местима, месним заједницама и делити
ученицима у школама.
НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!
Сачувајмо земљиште за будуће генерације
Паљењем се развијају високе температуре, чиме се површински слој земљишта
претвара у пепео и прашину, коју односе ветрови и спирају кише, тако да нестаје
слој најважнији за доношење рода у наредним годинама.
Паљењем се убијају сви живи организми земљишта (кишне глисте,
микроорганизми) који имају незаменљиву улогу у исхрани биљака преводећи
биљна хранива из ђубрива у облике приступачне биљкама, врше разлагање
органских материја земљишта.
Паљење нема ни једну корисну сврху, већ само иде на штету пољопривредним
произвођачима.
ЗАОРАВАЊЕМ се побољшава водни режим земљишта, па та земљишта садрже у
време јесењег – зимског орања и до 2,5% више влаге од оних на којима стрњика
није заорана.
Заоравање је мера борбе против корова, тако што се на тај начин провоцира
ницање семена корова који се лако униште даљом обрадом.
Заоравањем се враћа земљишту један део оног што је из њега изнето приносом,
најважнија биљна хранива (азот, фосфор, калијум), органска материја, што
представља вид слабијег ђубрења земљишта. Лакша је основна обрада
земљишта, јер се мање стврдне, па је и знатно мањи утрошак горива.
Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака је забрањено Законом о
заштити од пожара (члан 50). Лице које је изазвало пожар дужно је да ватрогасно-
спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу с посебним
прописом. Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара.
Уколико се утврди да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање
жетвених остатака, газдинство губи право на подстицајна средства у
пољопривреди, у периоду од две године.
СПАЉИВАЊЕМ БИЉНИХ ОСТАТАКА ЧЕСТО
ДОЛАЗИ ДО НЕКОНТРОЛИСАНИХ ПОЖАРА НА
ОТВОРЕНОМ, КОЈИ НАНОСЕ ВЕЛИКЕ
МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И СТРАДАЊЕ ЉУДИ