Održana sednica Štaba za vanredne situacije

Zbog velikog broja požara na otvorenom prostoru
OKRUŽNI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA
na sednici održanoj 26.03.2019. godine usvojio je Operativni plan
sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom
prostoru i šumskih požara na području Jablaničkog upravnog okruga
za 2019. godinu.
Operativnim planom predviđeno je uključivanje svih državnih
organa i službi na sprovođenju preventivne zaštite, sprečavanju
nastanka požara, zabrani spaljivanja ostataka strnih useva, smeća i
biljnih ostataka na otvorenom prostoru kao i kažnjavanju lica koja
ne poštuju zakonom predviđene mere i vrše spaljivanje.
U tu svrhu pripremljen je propagandni materijal  plakati koji će se
postaviti na javnim mestima, mesnim zajednicama i deliti
učenicima u školama.
NEMOJTE SPALjIVATI BILjNE OSTATKE!
Sačuvajmo zemljište za buduće generacije
Paljenjem se razvijaju visoke temperature, čime se površinski sloj zemljišta
pretvara u pepeo i prašinu, koju odnose vetrovi i spiraju kiše, tako da nestaje
sloj najvažniji za donošenje roda u narednim godinama.
Paljenjem se ubijaju svi živi organizmi zemljišta (kišne gliste,
mikroorganizmi) koji imaju nezamenljivu ulogu u ishrani biljaka prevodeći
biljna hraniva iz đubriva u oblike pristupačne biljkama, vrše razlaganje
organskih materija zemljišta.
Paljenje nema ni jednu korisnu svrhu, već samo ide na štetu poljoprivrednim
proizvođačima.
ZAORAVANjEM se poboljšava vodni režim zemljišta, pa ta zemljišta sadrže u
vreme jesenjeg – zimskog oranja i do 2,5% više vlage od onih na kojima strnjika
nije zaorana.
Zaoravanje je mera borbe protiv korova, tako što se na taj način provocira
nicanje semena korova koji se lako unište daljom obradom.
Zaoravanjem se vraća zemljištu jedan deo onog što je iz njega izneto prinosom,
najvažnija biljna hraniva (azot, fosfor, kalijum), organska materija, što
predstavlja vid slabijeg đubrenja zemljišta. Lakša je osnovna obrada
zemljišta, jer se manje stvrdne, pa je i znatno manji utrošak goriva.
Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno Zakonom o
zaštiti od požara (član 50). Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-
spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim
propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj
fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.
Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje
žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u
poljoprivredi, u periodu od dve godine.
SPALjIVANjEM BILjNIH OSTATAKA ČESTO
DOLAZI DO NEKONTROLISANIH POŽARA NA
OTVORENOM, KOJI NANOSE VELIKE
MATERIJALNE ŠTETE I STRADANjE LjUDI