Obaveštenje

Treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji Jablaničkog okruga u 2021.godini

Preduzeće SANIT M&M iz Niša ,Rajićeva 1a/1 će početi tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Jablaničkog okruga,u skladu sa Ugovorom br.404-02-22/2021-02/5 od 12.04.2021.godine.
Tretman će se izvoditi sa zemlje u periodu od 09 do18 časova.
Larvicidni tretman će se vršiti biocidnim preparatom na bazi regulatora rasta komaraca ,,LARVASTOP PIRIPROX 0,5% ZG” ,u cilju smanjivanja brojnosti komaraca na teritoriji šest opština Jablaničkog okruga i to;

Grad Leskovac; 09. i 10. 08. 2021.godine.
Opština Vlasotince; 10.08.2021.godine.
Opština Crna Trava; 10.08.2021.godine.
Opština Bojnik; 12.08.2021.godine.
Opština Lebane; 12.08.2021.godine.
Opština Medveđa; 11.08.2021.godine.

Uz napomenu da preparat nije otrovan za vodenu faunu, pčele i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.

Molimo Vas da obavestite javnost.

Kabinet nacelnika Jablanickog upravnog okruga