OBAVEŠTENJE – DEZINSEKCIJA

Četvrti larvicidni tretman komaraca na teritoriji Jablaničko upravnog okruga

U skladu s Ugovorom br.404- 02-22 / 2021- 02/ 5 od 12.04.2021.godine, preduzeće SANIT M&M iz Niša Rajićeva 1a/a će početi četvrti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga.
Tretman će se izvoditi sa zemlje u vremenskom periodu od 09 do 18 časova.
U cilju smanjivanja brojnosti komaraca na teritoriji šest opština Jablaničkog upravnog okruga, larvicidni tretman će se vršiti biocidnim preparatom na bazi regulatora rasta komaraca koji se primenuje na vodene površine ,,LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG”u formi granula.
Datumi vršenja larvicidnog tretmana na teritoriji Jablaničkog upravnog okruga ;

Grad Leskovac 15 i 16.09.202.godine.
Opština Medveđa 15.09.2021.godine.
Opština Bojnik 17.09.2021.godine.
Opština Lebane 17.09.2021.godine.
Opština Vlasotince 18.09.2021.godine.
Opština Crna Trava 18.09.2021.godine.

Uz napomenu da preparat nije otrovan za vodenu faunu, pčele i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti.